گرانی کاغذ به ناشران و مطبوعات ضربه می‌زند

این‌روزها بحث گرانی کاغذ، مطبوعات و صنعت نشر را دچار مشکلاتی کرده است، ‌مجید بلالی، مدیرعامل انتشارات سروش نیز با بیان نکاتی از وضعیت کاغذ در کشور نسبت به تبعات گرانی آن هشدار می‌دهد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=6479


منبع این نوشته : منبع
گرانی